โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน  ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Pop Up วันสำคัญ
Pop Up วันสำคัญ
Pop Up วันสำคัญ
Pop Up วันสำคัญ
Pop Up วันสำคัญ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียน
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,09:26   อ่าน 102 ครั้ง