โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน   ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 24) 05 ส.ค. 63
กิจกรรมมอบเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 14) 05 ส.ค. 63
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 15) 05 ส.ค. 63
กิจกรรมระดมทุนซ่อมแซมบ้านที่หลังคารั่ว เสาผุพัง ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 14) 05 ส.ค. 63
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 39) 29 ก.ค. 63
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 34) 29 ก.ค. 63
คณะครู บุคลากรและชุมชน ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในวัดหยุดราชการ (อ่าน 39) 29 ก.ค. 63
กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 31) 29 ก.ค. 63
การประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย (อ่าน 31) 22 ก.ค. 63
กิจกรรมออกติดตามการจัดการเรียนการสอนตามจุดเน้นห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ (อ่าน 64) 22 ก.ค. 63
กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ (อ่าน 20) 22 ก.ค. 63
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนภาคเรียนที 1/63 (อ่าน 65) 12 ก.ค. 63
กิจกรรมติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที 1/63 (อ่าน 51) 08 ก.ค. 63
เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 73) 02 ก.ค. 63
ขอขอบพระคุณให้ความอนุเคราะห์มาพ่นยาฆ่าเชื้อตามห้องเรียน อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน (อ่าน 84) 28 มิ.ย. 63
กิจกรรมทำความสะอาดสถานศึกษา (Big Cleaning Day) (อ่าน 93) 27 มิ.ย. 63
อสม. ผู้นำชุมชน บ้านนามนให้ความอนุเคราะห์มาพ่นยากำจัดยุงลาย (อ่าน 53) 25 มิ.ย. 63
คณะครู บุคลากร โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ร่วมกันทำความสะอาด (อ่าน 64) 25 มิ.ย. 63
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 105) 17 มิ.ย. 63
คณะครูลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ในสัปดาห์ที่ 5 (อ่าน 109) 15 มิ.ย. 63
การประชุมรูปแบบการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C (อ่าน 135) 12 มิ.ย. 63
คณะครูร่วมกันประชุมรายสัปดาห์ที่ 4 หลังการจัดการเรียนสอนทางไกล (DLTV) (อ่าน 48) 12 มิ.ย. 63
คณะครูลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ในสัปดาห์ที่ 4 (อ่าน 56) 12 มิ.ย. 63
คณะครูลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ในสัปดาห์ที่ 3 (อ่าน 111) 31 พ.ค. 63
คณะครูประชุมรายสัปดาห์หลังการจัดการเรียนสอนทางไกล (DLTV) (อ่าน 118) 31 พ.ค. 63
คณะครูลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ในสัปดาห์ที่ 1 (อ่าน 83) 27 พ.ค. 63
การจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 84) 18 พ.ค. 63
กิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 144) 29 มี.ค. 63
กิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพ การทำธุง และการทำหน้ากากอนามัย (อ่าน 183) 15 มี.ค. 63
คณะกรรมการออกเยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 174) 02 มี.ค. 63