โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน   ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
  1 ก.ค. 63 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีการจัดตั้งจุดคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน ครูและนักเรียนสวมหน้ากากอนามัย ตลอดจนมีอ่างล้างมือสำหรับให้ล้างมือ มีป้ายแนะนำวิธีการล้างมือ และจุดล้างเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องเรียน ทุกครั้ง ที่รับประทานอาหารได้มีการจัดโต๊ะนั่งเพื่อรักษาระยะห่าง รวมถึงภายในห้องเรียนก็จัดโต๊ะเรียนนั่งห่างกัน
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2563,20:35   อ่าน 72 ครั้ง