โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน   ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2563
   29 ก.ค. 2563  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโนนแหลมทอง ได้มาบริการตรวจสุขภาพปากและฟัน พร้อมกับเจาะเลือด เพื่อหาความเข้มขันของเลือดให้กับนักเรียน ต้งแต่อบ.2-ป.6 ในนามโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2563,19:48   อ่าน 33 ครั้ง