โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน   ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
       29 ก.ค. 2562 นางประครอง  นังตะลา  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมมีความสุข
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2563,20:02   อ่าน 38 ครั้ง