โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน   ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนิเทศติดตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563

  11 สิงหาคม พ.. 2563 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ รับการนิเทศติดตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยนายสุรพงค์  มงคลสุคนธรักษ์ รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ศึกษานิเทศก์สุริยา  ผ่องเสียง และศึกษานิเทศก์พนิดา  อรรคอำนวย  ในนามโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์  ขอขอบพระคุณพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง

 


โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2563,23:57   อ่าน 54 ครั้ง