โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน   ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ส.ค.2563
         28 สิงหาคม 2563 นางประครอง นังตะลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียน เพื่อหาแนวทางพัฒนาสถานศึกษาคุณภาพการศึกษาและระดมทุนปูกระเบื้องใต้ถุนอาคารเรียน ซึงมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 16 คน
        ในนามโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ ต้องขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง ที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2563,14:26   อ่าน 75 ครั้ง