โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน  ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ(ขยายผล)การรายงานข้อมูลการรับนักเรียนปีการศึกษา2564
วันที่ 19 มีนาคม 2564  นางประครอง นังตะลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับวิทยากร(คุณครูรวีวัฒน์ รังคะราช) ผอ,สุระชิต ชนาสิทธิ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายฯโนนนาทอง ผอ.พลาดร ดาบพิมพ์ศรี ผอ.โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูล/รายงานการรับนักเรียน ประจำปี 2564 ให้กับคณะครู-บุคลากร ในกลุ่มเครือข่ายฯโนนนาทอง ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน  ณ ห้องประชุม โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2564,10:26   อ่าน 79 ครั้ง