โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน  ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นป.3
 วันที่ 24 มีนาคม 2564  นางประครอง นังตะลา ผู้้อำนวยการโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ ในนามประธาน สนามสอบ ระดับชาติ NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของตำบลโนนแหลทอง  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ  ซึ่งประกอบไปด้วย นายสุระชิต ชนาสิทธิื ประธานกลุ่มเครือข่ายฯโนนนาทอง , นางพนิดา อรรคอำนวย ศน.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และ นายพลาดร ดาบพิมพ์ศรี  ผอ.โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา ที่มาให้ขวัญและกำลังใจคณะกรรมการคุมสอบและนักเรียน  จึงขอขอบคุณ มา ณโอกาสนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,17:04   อ่าน 82 ครั้ง