โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน  ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารครั้งที่ 1(1เมษายน2564)
วันที่ 26 มีนาคม 2564  นายเสกสรรค์ เขียวไกร รองผู้อำนวยการสพป.กาฬสินธุ์ เขต  1 พร้อมด้วยนายสุระชิต ชนาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกวิทยายน ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มเครือข่่ายฯโนนนาทอง ได้มาจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา 1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2564) ของนางประครอง นังตะลา ผู้อำนวยการโรงเรียนนามนราษำร์นุเคราะห์ 
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2564,14:29   อ่าน 67 ครั้ง