โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน  ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(กสศ.)ภาคเรียนที่2/63
วันที่ 30 มีนาคม 2564 นางประครอง นังตะลา ผู้อำนวยการโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน ได้จ่ายเงิน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมมอภาค) รายใหม่  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้กับผู้ปกครองนักเรียน โดย เงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 73  คน  และ ยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมมอภาค) รายใหม่  จำนวน 11 คน  
ณ ห้องประชุมชั่วคราวโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ เป็นที่เรียบร้อย
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2564,13:35   อ่าน 84 ครั้ง