โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน  ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าค่าย เดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2563
     วันที่ 31 มีนาคม 2564  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ นำโดย นางประครอง นังตะลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับ ผู้กำกับลูกเสือ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย เดินทางไกล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 เพื่อความปลอดภัย จึงบูรณาการลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ -เนตรนารี เข้าด้วยกัน  โดยไม่พักค้างคืน เน้นกิจกรรมปฏิบัติด้วยตนเอง  รู้จักช่วยเหลือตนเอง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และเห็นคุณค่าของกิจกรรมลูกเสือ  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2564,09:19   อ่าน 89 ครั้ง