โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน  ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/64

     1 มิถุนายน 2564 นางประครอง นังตะลา ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประกาศจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand ก่อนที่จะเปิดเรียนปกติแบบ On-site ตั้งแต่วันที่ 2-11 มิถุนายน

 2564  โดยคณะครู บุคลากร แต่ละชั้น ลงพื้นที่แจกใบงาน แบบฝึกและเงินค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน-ผู้ปกครอง ทั้งนี้ทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19อย่างเคร่งครัด

โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2564,22:41   อ่าน 40 ครั้ง