โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน  ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมครูพระสอนธรรมะทุกวันศุกร์
วันที่ 18 มิถุนายน 2564  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์  ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระราตรี  ตาณรโต  วัดสว่างเทพนาวราราม บ้านนามน ได้มาสอนศีลธรรมให้กับนักเรียนในชั่วโมงสุดท้ายวันศุกร์สุดสัปดาห์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถนำความรู้และคุณธรรมไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข  ในการนี้นางประครอง นังตะลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ในนามคณะครู -บุคลากร และนักเรียนต้องขอกราบขอบพระคุณ พระคุณเจ้าเป็นอย่างสูงยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2564,16:32   อ่าน 92 ครั้ง