โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน  ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่สุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมในเทศกาลวันลอยกระทงร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เครือข่ายอำเภอสหัสขันธ์

           วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางประครอง นังตะลา ผู้อำนวยการโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์

ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เครือข่ายอำเภอสหัสขันธ์

ได้ลงพื้นที่สุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมในเทศกาลวันลอยกระทงในเขตพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์

และบริเวณใกล้เคียง

โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2564,17:08   อ่าน 110 ครั้ง