โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน  ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา2563-2567
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางประครอง นังตะลา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย " ประจำปีการศึกษา 2563-2567  โดย...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
   ในนามโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ ขอขอบคุณ นางวรรณภา คนบุญ และนางสาวนงรักษ์  ผลผาด ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ที่ขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ของนักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สำเร็จ จนได้รับตราพระราชทานในครั้งนี้  จึงขอขอบคุณคุณครูทั้ง 2 คน มา ณ โอกาสนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2564,11:58   อ่าน 75 ครั้ง