โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน  ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบสิ่งของวันเด็กแห่งชาติปี2565
วันที่7 มกราคม 2565 การไฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการที่ดีให้กับเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 นำโดย  คุณประสิทธิ์ นาเมืองรักษ์ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์, นายศุภชัย คมขำ  รองผู้จัดการด้านเทคนิค ,นายนุเวตน์ ชินวรรณ รองผู้จัดการด้านงานบริหารทั่วไป ,นายสมภพ สุทธิบุตร วิศวกร ระดับ 10  นายสมบูณทรัพย์   ถิตย์ผาด  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมคณะ ได้มามอบของขวัญอุปกรณ์การเรียน /สิ่งของเครื่องใช้อย่างหลากหลาย(รวมงบประมาณจำนวน 30,000บาท) ให้กับนักเรียนโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์  โดยมีนางประครอง นังตะลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู-บุคลากรและตัวแทนนักเรียน จำนวน 10 คนเป็นผู้รับมอบ และทางโรงเรียนขอขอบพระคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมทั้งผู้ที่ร่วมบริจาคสิ่งของ มา ณ โอกาสนี้ด้วย
       ในการนี้ ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งรัด

โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2565,12:41   อ่าน 53 ครั้ง