โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน  ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่ได้รับรางวัล พสน. ดีเด่น ประจำปี 2563
วันที่10 มกราคม 2565 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางประครอง นังตะลา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประเภทเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) ประจำปี 2563 ระดับ ดี 
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2565,12:32   อ่าน 76 ครั้ง