โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน  ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกความเข้าใจ (MOU) การขับเคลื่อนตาม นโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  วันที่ 20 ก.ค. 65 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ นำโดย นางประครอง นังตะลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมบันทึกความเข้าใจ (MOU) การขับเคลื่อนตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่าง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กับ ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนนาทอง  โดย นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนนาทอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์


โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2565,11:08   อ่าน 51 ครั้ง