โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน  ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2565
วันที่27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ นำโดย นางประครอง นังตะลา พร้อมด้วยคณะครู-บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2565 เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป  โดยมีกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทยและกิจกรรมแสดงบนเวที ทำให้นักเรียนสนุกสนานและมีความสุข ที่ได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,16:09   อ่าน 52 ครั้ง