โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน  ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่2/2565
     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นำโดยนางประครอง นังตะลา ผู้อำนวยการโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  รับการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565  จากคณะกรรมการนิเทศฯ  นำโดยท่านสุรพงค์  มงคลสุคนธรัก รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  นายสุระชิต  ชนาสิทธิ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายฯโนนนาทอง  นายภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์ และนางมธุรดา  ศรีเครือดง  ศึกษานิเทศก์  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  ซึ่งได้มาให้คำแนะนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อผู้เรียน
     ในนามผู้บริหารและคณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2565,20:17   อ่าน 97 ครั้ง