โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
101 หมู่ที่ 6 บ้านนามน  ตำบลโนนแหลมทอง  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 0899419944
ปฐมวัย

นางสาวนงลักษณ์ ผลผาด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางวรรณภา คนบุญ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1